Zapraszam do współpracy

Wyszukiwarka witryny


Terapie naturalne medycyny niekonwencjonalnej. Zestawienie bibliograficzne. Wybór za lata 2005-2007


Zestawienie bibliograficzne „Terapie naturalne medycyny niekonwencjonalnej” zawiera przegląd piśmiennictwa z lat 2005 – 2007. Zasięg formalny zarejestrowanego piśmiennictwa obejmuje druki zwarte oraz wydawnictwa niesamoistne. Bibliografia rejestruje materiały wydane
w Polsce w języku polskim.

Zakres bibliografii jest zakresem ograniczonym do jednego zagadnienia - terapii naturalnych stosowanych w leczeniu niekonwencjonalnym. Pod pojęciem „terapia naturalna” rozumiem działania ukierunkowane na osiągnięcie pożądanego stanu zdrowia przy pomocy różnych metod stosowanych w medycynie alternatywnej, wykorzystujących środki pochodzenia naturalnego oraz zabiegi oparte na doświadczeniach medycyny ludowej. Specjaliści medycyny niekonwencjonalnej formułując zasady terapii naturalnych wykorzystują siły drzemiące w przyrodzie, począwszy od tych akceptowanych przez współczesna naukę, czyli fitoterapię, kończąc na tych uznanych za zupełnie bezwartościowe jak bioenergoterapia. W mojej pracy skupiłam się na piśmiennictwie poświęconym sposobom leczenia lub zapobiegania dolegliwościom, które, dzięki swej skuteczności, zyskały miano terapii, mimo iż są to zwykle metody nieinwazyjne lub pochodzenia naturalnego. Zestawienie ma charakter popularnonaukowy. Zostało przygotowane z myślą o czytelnikach szukających podstawowych informacji na temat terapii alternatywnych, a jego celem jest propagowanie zdrowego trybu życia i powrotu do naturalnych środków zapobiegawczych oraz edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Bibliografia jest selekcyjna - uwzględnione zostało piśmiennictwo omawiające zagadnienia na elementarnym poziomie.

Bibliografia rejestruje 115 pozycji, które zgrupowano w czterech działach głównych:
• Zagadnienia ogólne;
• Bioenergoterapia;
• Fitoterapia;
• Medycyna ludowa.


Pobierz bibliografię:
Terapie naturalne medycyny niekonwencjonalnej.pdf
Brak komentarzy: